неочакван

неочакван
прил. - нечакан, ненадеен, непредвиден, внезапен, неподозиран, случаен
прил. - направен без предупреждение, необмислен, неподготвен
прил. - прибързан
прил. - изненадващ
прил. - инцидентен, непреднамерен
прил. - отделен, единичен
прил. - странен, особен, чудат, ексцентричен, фантастичен, чуден, куриозен, необикновен, необичаен, необясним

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • акцидентен — прил. случаен, неочакван, ненадеен, внезапен, инцидентен …   Български синонимен речник

  • внезапен — прил. ненадеен, неочакван, изневиделица, непредвиден, спонтанен, бърз, мигновен, стремителен, светкавичен, немедлен прил. прибързан, стремглав прил. направен без предупреждение, необмислен, неподготвен прил. изненадващ …   Български синонимен речник

  • гръмотевичен — прил. мълниеносен, гръмоносен, поразителен прил. внезапен, мигновен, непредвиден, ненадеен, неочакван, светкавичен …   Български синонимен речник

  • единичен — прил. единствен, отделен, един, еднократен, самостоятелен, изолиран, неповторим прил. индивидуален, различен прил. случаен, неочакван прил. спорадичен, непостоянен, разпилян …   Български синонимен речник

  • ексцентричен — прил. екстравагантен, особен, оригинален, чудноват, своеобразен, своенравен, странен, чуден, маниак, капризен, чудак, рядък, необикновен, неестествен, прекален, краен, пресилен, ненормален, удивителен прил. чудат прил. неспазващ условностите,… …   Български синонимен речник

  • изключителен — прил. особен, рядък, необикновен, единствен по рода си, специален, отделен, несравним, ненормален, безподобен, забележителен, неочакван, небивал прил. извънреден, извънмерен, чрезмерен, голям, феноменален прил. безпримерен, безпрецедентен прил.… …   Български синонимен речник

  • изненадващ — гл. неочакван, ненадеен, внезапен гл. непредвиден гл. чудесен, забележителен, удивителен, възхитителен, учудващ …   Български синонимен речник

  • инцидентен — прил. случаен, непредвиден, внезапен, неочакван, ненадеен прил. несъществен, страничен прил. непреднамерен …   Български синонимен речник

  • куриозен — прил. оригинален, забавителен, рядък, особен, интересен, чудноват, чуден, невиден, нов, любопитен прил. странен, чудат, ексцентричен, фантастичен, необикновен, необичаен, неочакван, необясним …   Български синонимен речник

  • мигновен — прил. моментен, моментален, кратковременен, краткосрочен, краткотраен, кратък, ефимерен, минутен, временен, къс, преходен, нетраен прил. бърз, незабавен, светкавичен прил. неочакван, ненадеен, внезапен прил. неотложен, непосредствен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”